do góry ^

Komunikat nr 88 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 20 grudnia 2016 r. – 16 stycznia 2017 r.


W dniach 20 grudnia 2016r. – 16 stycznia 2017r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 182 kontrole w rzeźniach, 313 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 24 w chłodniach składowych, 141 w punktach skupu zwierząt, 198 u pośredników w handlu zwierzętami, 399 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 873 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2 130 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 20 grudnia 2016r. – 16 stycznia 2017r. kontroli ujawniono 36 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz transportu zwierząt. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 20 grudnia 2016r. – 16 stycznia 2017r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 34 kary pieniężne na łączną sumę 4 500 zł (nałożenie 3 kolejnych jest w toku), 4 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 1 sprawę zgłoszono do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym w okresie 20 grudnia 2016r. – 16 stycznia 2017r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 38 kar pieniężnych na łączną sumę 10 700 zł, nałożenie 7 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 32 mandaty na łączną kwotę  5 500 zł;
  • 8 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
  • wydano 1 decyzję administracyjną o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 4 kolejnych jest w toku;
  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;
  • 1 sprawę zgłoszono do urzędu skarbowego;
  • 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii.


osoba odpowiedzialna
wytworzenie Anna Górniak
wprowadzenie 2017-01-19 10:59:18 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2017-01-19 10:59:18 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej