do góry ^

Komunikat nr 90 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 14 lutego – 13 marca 2017 r.


W dniach 14 lutego – 13 marca 2017r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 206 kontroli w rzeźniach, 450 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 28 w chłodniach składowych, 183 w punktach skupu zwierząt, 85 u pośredników w handlu zwierzętami, 375 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 936 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2 263 kontrole.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 14 lutego – 13 marca 2017r. kontroli ujawniono 26 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupu zwierząt, transportu zwierząt i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 14 lutego – 13 marca 2017r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 17 kar pieniężnych na łączną sumę 6 750 zł (nałożenie 10 kolejnych jest w toku), 4 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 2 sprawy zgłoszono do urzędu skarbowego (zgłoszenie kolejnej jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 14 lutego – 13 marca 2017r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 24 kary pieniężne na łączną sumę 35 250 zł, nałożenie 19 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 30 mandatów na łączną kwotę  6 500 zł;
  • 6 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
  • wydano jedną decyzję administracyjną o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnej jest w toku;
  • 3 sprawy zgłoszono do urzędu skarbowego (zgłoszenie kolejnej jest w toku);
  • 5 spraw przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii.


osoba odpowiedzialna
wytworzenie Anna Górniak
wprowadzenie 2017-03-17 10:25:13 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2017-03-17 10:25:13 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej