do góry ^

Udostępnienie informacji publicznej i wniosek


Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GIW, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) są udostępnione na wniosek, który należy kierować na adres:

Główny Inspektorat Weterynarii
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30
fax: 22 623 14 08

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje m.in. na wniosek, którego wzór dostępny jest w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U., poz. 94), na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/94/1.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną lub przekazaną przez Główny Inspektorat Weterynarii jest zobowiązany do:
1) poinformowania o źródle pochodzenia informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Głównego Inspektoratu Weterynarii lub nazwy skróconej – GIW;
2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Główny Inspektorat Weterynarii;
3) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Głównego Inspektoratu Weterynarii;
4) wykorzystywania informacji publicznej pozyskanej od Głównego Inspektoratu Weterynarii w pierwotnej formie oraz informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Główny Inspektorat Weterynarii zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) lub ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Główny Inspektorat Weterynarii nie odpowiada za przekazywane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystanie nie spełnia wyżej określonych warunków.

Powyższe warunki zostały określone zgodnie z art. 23b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, 
ze zm.).

W przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, wnioskodawcy przysługują środki prawne przewidziane w ustawie 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 267).”
 


Odpowiedzi na pytania

Pliki do pobrania:osoba odpowiedzialna
wytworzenie 2011-03-31 Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-05-06 14:02:09 przez Józef Brudnowski
ostatnia zmiana 2015-06-02 10:43:50 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-05-06 14:02:09 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej