Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/nowe-wzory-swiadectw-11
Drukuj grafikę : tak / nie

Nowe wzory świadectw

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 zostanie uchylone przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692.

Nowe wzory świadectw urzędowych oraz świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych i królików utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235 (odpowiednio wzory WL, WM, RM w rozdziałach 21-23 załącznika III) będą miały zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska