Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/reimport-kontrole-urzedowe-przesylek-pochodzacych-z-ue-i-wracajacych-do-ue
Drukuj grafikę : tak / nie

Reimport

Reimport (kontrole urzędowe przesyłek pochodzących z UE i wracających do UE w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim)

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska