Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/list-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-do-uczestnikow-i-organizatorow-obchodow
Drukuj grafikę : tak / nie

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

Podczas uroczystości 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Halina Szymańska, odczytała list Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów obchodów. W liście czytamy:

 

Uczestnicy i Organizatorzy uroczystych obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowni Państwo!

Z okazji stulecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej składam wszystkim jej pracownikom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Pozdrawiam zgromadzonych na jubileuszowych obchodach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Święto Polskiej Administracji Weterynaryjnej to ważne wydarzenie w naszym życiu publicznym, to sposobność do historycznej refleksji, oceny doświadczeń i do spojrzenia w przyszłość. To także szczególna okazja, aby podziękować Państwu za ofiarną, wymagającą wysokiego profesjonalizmu pracę, która jest niezbędna dla bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu polskiego społeczeństwa.

Powołanie sto lat temu administracji weterynaryjnej w Rzeczypospolitej należało do ważnych przedsięwzięć, formujących odzyskaną polską państwowość. Chodziło o integrację kraju, ujednolicenie służb po okresie zaborów i wypracowanie rodzimych rozwiązań, a także pilne uporanie się z problemami ówczesnego trudnego czasu. Podobnie jak dawniej, tak i dziś pracownicy administracji weterynaryjnej z wielkim zaangażowaniem realizują powierzone im zadania. Szczególnym momentem było wejście Polski do Unii Europejskiej, wprowadzające liczne nowe regulacje. Wszystkim tym wyzwaniom potrafili Państwo z powodzeniem sprostać.

Polacy mogą być pewni, że nasze służby weterynaryjne spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, a dzięki zintegrowanemu systemowi kontroli „od pola do stołu” gwarantują obywatelom że żywność pochodzenia zwierzęcego jest bezpieczna dla naszego zdrowia. Państwa praca ma także wielkie znaczenie dla rozwoju eksportu polskich produktów żywnościowych. Trzeba docenić wysiłek, z jakim zabiegają Państwo o zdrowie, kondycję i dobrostan zwierząt w Polsce. Razem z lekarzami weterynarii wolnej praktyki przyczyniają się Państwo do zapewnienia dobrego losu naszym „braciom mniejszym”, pogłębiając przy tym świadomość ekologiczną Polaków. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję za Państwa istotny trud.

Raz jeszcze składam Państwu gratulacje z okazji pięknego jubileuszu. Gratuluję wszystkim wyróżnionym dzisiaj odznaczeniami państwowymi. Życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu tej jakże ważnej społecznej misji. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów obchodów 100-lecia

 

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska