Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-stwierdzenia-1-ogniska-wscieklizny-u-zwierzat-w-2023-roku/idn:2253
Drukuj grafikę : tak / nie

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 1 ogniska wścieklizny u zwierząt w 2023 roku

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 1 ogniska wścieklizny u zwierząt w 2023 roku

Komunikaty 2023-05-05

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu pierwszego w 2023 roku ogniska
wścieklizny stwierdzonego na terytorium RP na podstawie wyników badań
laboratoryjnych z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wściekliznę wykryto u padłego lisa w miejscowości Struża, gmina Trawniki, powiat
świdnicki, województwo lubelskie.

W 2023 r. przeprowadzono wiosenną akcję doustnych szczepień lisów przeciwko
wściekliźnie na obszarze następujących województw: lubelskiego, podlaskiego,
mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego
i podkarpackiego.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na
terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy
po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy
przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego
miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego
szczepienia.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska