Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-zmian-w-regionalizacji-ustanowionej-w-zwiazku-z-afrykanskim-pomorem-swin-ASF.-/idn:2232
Drukuj grafikę : tak / nie

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zmian w regionalizacji ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zmian w regionalizacji ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Komunikaty 2023-03-31

Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji w dniu 28.03.2023 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/685 z dnia 27 marca 2023 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Ww. rozporządzenie wprowadza następujące zmiany :

- Przeniesienie obszarów objętych ograniczeniami z cz. II załącznika I) do rozporządzenia 2021/605 (obszar różowy) do cz. I (obszar niebieski) dotyczy:

  1. województwa mazowieckiego: powiatu mińskiego (gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki oraz Mrozy), lipskiego (gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów oraz Sienno), radomskiego (gminy Gózd, Iłża oraz Skaryszew) i zwoleńskiego (gminy Kazanów, Policzna, Tczów oraz Zwoleń),
  2. województwa lubuskiego: powiatu strzelecko-drezdeneckiego (gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo oraz Zwierzyn),
  3. województwa świętokrzyskiego: powiatu koneckiego (gminy Gowarczów, Końskie oraz Stąporków) oraz starachowickiego (gminy Brody i Mirzec).

Przeniesienie  obszarów objętych ograniczeniami, które znajdowały się w cz. I załącznika I (obszar niebieski) do rozporządzenia 2021/605 do obszaru wolnego dotyczy województwa świętokrzyskiego, tj. powiatu koneckiego (gminy Ruda Maleniecka, Fałków, Radoszyce, Smyków oraz Słupia Konecka) i starachowickiego (gminy Wąchock i Pawłów).

Zmiany obowiązują od dnia 29 marca 2023 r.

Nowe rozporządzenie znajduje się pod adresem www: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0685&from=PL

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska