Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich
Drukuj grafikę : tak / nie

Ochrona zwierząt gospodarskich

Przepisy dotyczące sposobu opieki i warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich znajdują się w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej oraz innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

kategoria: Ochrona zwierząt gospodarskich [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Instrukcja BP.0200.1.2.2024 w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach z elementami zwalczania chorób zakaźnych
ilość pobrań: 37485
2024-03-26 08:48 3.04MB Instrukcja BP.0200.1.2.2024 w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach z elementami zwalczania chorób zakaźnych 3.04MB
kategoria: Zapobieganie obcinaniu ogonków u prosiąt [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wytyczne - materiały wzbogacające
ilość pobrań: 2155
2023-07-14 13:16 812.62KB Wytyczne - materiały wzbogacające 812.62KB
pdf Wytyczne - analiza ryzyka
ilość pobrań: 2545
2023-07-14 13:16 852.47KB Wytyczne - analiza ryzyka 852.47KB
pptx Zapobieganie obcinaniu ogonków u prosiąt
ilość pobrań: 5251
2020-02-20 12:30 12MB Zapobieganie obcinaniu ogonków u prosiąt 12MB

 

Informacje dodatkowe:

Materiały opracowane przez Care4Dairy dotyczące najlepszych praktyk w celu wspierania dobrostanu cieląt, jałówek, krów mlecznych oraz zwierząt po zakończeniu produkcji mlecznej.

Cielęta

 Jałówki

 Krowy

 Krowy kończące karierę

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska