Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/rejestry-i-wykazy-sektora-akwakultury
Drukuj grafikę : tak / nie

Rejestry i wykazy sektora akwakultury

kategoria: Wykazy podmiotów i stref/enklaw (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council) [5]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xlsx Rejestr podmiotów nadzorowanych w sektorze akwakultury
ilość pobrań: 18113
2024-04-24 10:06 2.6MB Rejestr podmiotów nadzorowanych w sektorze akwakultury 2.6MB
pdf Status Polski w odniesieniu do zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR/Status of Poland in relation to infection with HPR-deleted ISAV
ilość pobrań: 469
2024-05-10 11:28 94.31KB Status Polski w odniesieniu do zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR/Status of Poland in relation to infection with HPR-deleted ISAV 94.31KB
pdf Strefy/kompartmenty uznane za wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zones/compartments declared VHS free in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019
ilość pobrań: 3398
2024-05-10 11:29 170KB Strefy/kompartmenty uznane za wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zones/compartments declared VHS free in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019 170KB
pdf Strefy/kompartmenty uznane za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zones/compartments declared IHN free in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019
ilość pobrań: 3068
2024-05-10 11:28 172.82KB Strefy/kompartmenty uznane za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zones/compartments declared IHN free in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019 172.82KB
pdf Strefy/enklawy uznane za wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE Zones/compartments declared KHV free in accordance with Council Directive 2006/88/EC
ilość pobrań: 2404
2024-05-10 11:28 120.21KB Strefy/enklawy uznane za wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE Zones/compartments declared KHV free in accordance with Council Directive 2006/88/EC 120.21KB
2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska