Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-swin-przed-choroba-aujeszkyego
Drukuj grafikę : tak / nie

Zasady ochrony świń przed chorobą Aujeszky'ego

W celu ochrony stada świń przed chorobą Aujeszky'ego należy przestrzegać podstawowych zasad biasekuracji, w tym w szczególności wprowadzać do stada zwierzęta pochodzące ze stad urzędowo wolnych od tej choroby. Wszystkim wprowadzanym do stada zwierzętom powinno towarzyszyć świadectwo zdrowia, w którym urzędowy lekarz weterynarii poświadczył, iż zwierzęta te pochodzą ze stad urzędowo wolnych.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska