Główny Inspektorat Weterynarii
https://wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zwierzeta-gospodarskie
Drukuj grafikę : tak / nie

Zwierzęta gospodarskie

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  oznaczają:

 Dodatkowe materiały i informacje:

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska