do góry
Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

Informacje dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

Kontrola zwierząt towarzyszących

Kontrola bagażu podróżnych

Weterynaryjna kontrola graniczna

UWAGA! POWYŻSZEGO AKTU PRAWNEGO NIE STOSUJE SIĘ DO PRODUKTÓW ZŁOŻONYCH. W przypadku produktów złożonych nadal obowiązuje decyzja Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

Ograniczenia w przywozie i zakazy importowe

Umowy między UE a państwami trzecimi

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej