Strona główna/Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Główny Inspektorat Weterynarii znajduje się w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30, pomiędzy ulicami Wspólną, Kruczą, Żurawią, Parkingową. Urząd mieści się na IV i V piętrze.

Główny Inspektorat Weterynarii pracuje w godzinach 8.15-16.15.

Dojazd do Urzędu możliwy jest komunikacją miejską. Najbliżej znajduje się przystanek tramwajowy Hoża 03 (między ulicami Żurawią i Wspólną) w kierunku Placu Konstytucji i przystanek autobusowy Hoża 02 (między ulicami Hożą i Wspólną) w kierunku Centrum. W dalszej odległości od Urzędu znajdują się przystanek tramwajowy Hoża 04 (przy ulicy Hożej) w kierunku Centrum i przystanek autobusowy Hoża 01 (przy ulicy Hożej) w kierunku Placu Konstytucji.

Podjazd dla wózków znajduje się na rogu ulic Wspólnej i Parkingowej. Od strony ulicy Żurawiej można skorzystać z platformy.
Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ulicy Wspólnej i Żurawiej.

Uzyskaj informację publiczną

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GIW zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są udostępniane na wniosek, który można złożyć:

 • listownie pod adresem: Główny Inspektorat Weterynarii, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
 • faksem: fax: 22 623 14 08 (2:59)
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

Wzór wniosku o dostęp do informacji publicznej znajduje się na dole strony.

Złóż skargę lub wniosek

Przedmiotem skarg może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Tryb załatwiania skarg i wniosków w Głównym Inspektoracie Weterynarii określa:

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
 2. zarządzenie Nr 10/2019 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 7 października 2019 r. w sprawie nadania Głównemu Inspektoratowi Weterynarii regulaminu organizacyjnego..

Zgodnie z tymi dokumentami skargi wniesione do Głównego Inspektoratu Weterynarii rozpatruje Główny Lekarz Weterynarii. Za terminowe załatwianie w porozumieniu z właściwymi biurami, skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie ich ewidencji, odpowiedzialne jest Biuro Prawne.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, ul. Wspólna 30. Główny Lekarz Weterynarii przyjmuje osobiście interesantów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 9.00 - 18.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Głównego Inspektoratu Weterynarii pod numerem telefonu: 22 623 20 89.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Głównego Inspektoratu Weterynarii także za pomocą:

 • elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • listownie pod adresem: Główny Inspektorat Weterynarii, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

Transkrypcja w języku PJM

Do skutecznej komunikacji z Głównym Inspektoratem Weterynarii osoba niesłysząca lub słabosłysząca, lub z innymi specjalnymi potrzebami może:

Skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM (polskiego języka migowego).

Wniosek można przesłać do nas:

 • mailowo na adres wet@wetgiw.gov.pl (0:50),
 • faksem pod numerem 22 623 14 08 (0:55),
 • pocztą na adres: Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
 • złożyć osobiście,
 • wysłać przy pomocy ePUAP na adres skrzynki podawczej Głównego Inspektoratu Weterynarii

Dodatkowo w recepcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wejściu do budynku od ulicy Wspólnej 30, udostępniony jest tłumacz języka migowego online.

Sala konferencyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Na życzenie osób słabowidzących Główny Inspektorat Weterynarii oferuje udostępnianie informacji w druku powiększonym. Na życzenie osób niewidzących oferujemy możliwość udostępniania treści wydrukowanych pismem Braille'a. Możemy także przygotować informację w formie nagrania i przesłać plik dźwiękowy drogą elektroniczną lub tradycyjną na nośniku dźwięku np. na płycie CD.

Transkrypcja w języku PJM

 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska