CELAB

System CELAB umożliwia gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi wyników badań laboratoryjnych prowadzonych w związku z wykonywaniem zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Funkcjonowanie systemu rozpoczęło się od 1 stycznia 2007 r. w laboratoriach ZHW, oddziałach ZHW, wyznaczonych samodzielnych pracowniach, prywatnych laboratoriach zatwierdzonych przez GLW oraz w PIW-PIB w Puławach, który jest administratorem systemu.

W myśl norm ww. rozporządzenia dane obejmujące w szczególności informacje dotyczące próbki, sposobu i miejsca pobrania oraz przeprowadzonych badań laboratoryjnych są rejestrowane w lokalnej bazie danych. Następnie, po uzyskaniu i zatwierdzeniu przez kierownika laboratorium wyniku badania, przekazywane są drogą elektroniczną do Centralnej Bazy Danych zlokalizowanej w PIW-PIB w Puławach.

Lokalne bazy danych funkcjonują w 16 Zakładach Higieny Weterynaryjnej i zbierają dane z laboratoriów ZHW, oddziałów ZHW i samodzielnych pracowni.

Pozostałe laboratoria, w tym prywatne laboratoria zatwierdzone przez GLW, rejestrują lub przekazują dane bezpośrednio do Centralnej Bazy Danych.

Dostęp do danych zgromadzonych w Centralnej Bazie, w zakresie przyznanych uprawnień, mają tylko zarejestrowani użytkownicy z laboratoriów ZHW, PIW-PIB w Puławach, zatwierdzonych laboratoriów prywatnych oraz pracownicy organów IW i MRiRW.

Dostęp do systemu - czytaj więcej

Informacje dla użytkowników - czytaj więcej

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska