WAHIS

World Animal Health Information System

System WAHIS służy do zgłaszania przez Polskiego Delegata OIE w GIW przypadków wystąpienia na terytorium Polski chorób z listy OIE. Zgłaszanie odbywa się zgodnie rozdziałem 1.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych oraz rozdziałem 1.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Wodnych OIE.

System również udostępnia z bazy danych WAHIS informacje o przypadkach chorób z listy OIE zgłoszonych przez wszystkie państwa członkowskie. Informacje te dostępne są poprzez Internet dla organów IW.

Terenowe organy IW zgłaszają do GIW wystąpienia przypadków chorób zakaźnych zwierząt. GIW zgłasza wskazane w prawodawstwie przypadki chorób zakaźnych zwierząt do OIE oraz przekazuje do organów terenowych IW informacje dotyczące przypadków chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w innych państwach.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska