do góry
Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Brexit - ważne informacje

Brexit - ważne informacje

Informacje dotyczące konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

Informacje organów UE dla podmiotów na temat konsekwencji prawnych wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej złożyło w dniu 29 marca 2017 r. notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej (BREXIT). Oznacza to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa które stanie się „państwem trzecim”.

Na podstawie uzgodnień podjętych pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską na podstawie Umowy Wyjścia w dniu 31 stycznia 2020 r. Oznacza to, że z dniem 1 lutego br. rozpoczął się okres przejściowy, który potrwa do 31 grudnia 2020 roku. Podczas okresu przejściowego Wielka Brytania nadal jest traktowana jak państwo członkowskie UE i uczestniczy w jednolitym rynku i unii celnej. W związku z tym nie ulegają zmianie relacje handlowe pomiędzy UE i UK, w tym również wymiana towarów podlegających kontroli weterynaryjnej. Ponadto przemieszczanie zwierząt domowych towarzyszącym podróżnym oraz przewożenie żywności na własny użytek odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez rząd brytyjski w dn. 12 czerwca 2020 r. okres przejściowy obowiązujący w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo nie zostanie przedłużony. Strona brytyjska poinformowała, że od dnia 1 stycznia 2021 r. będą przeprowadzane kontrole fizyczne żywych zwierząt wysokiego ryzyka wwożonych na terytorium UK w miejscu przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych obiektach. Ponadto od 1 kwietnia 2021 r. będą obowiązywać prenotyfikacje oraz świadectwa eksportowe w stosunku do eksportowanych do Zjednoczonego Królestwa wszystkich przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego (np.: mięsa, karmy dla zwierząt domowych, miodu, mleka, produktów jajecznych). Zgodnie z zapowiedzią strony brytyjskiej z dniem 1 lipca 2021 r. w odniesieniu do towarów podlegających kontroli weterynaryjnej nastąpi wzrost kontroli fizycznych oraz pobieranie próbek. Od tej daty kontrole zwierząt będą przeprowadzane w punktach kontroli granicznej Wielkiej Brytanii.

Komisja Europejska opublikowała noty informacyjne dotyczące sytuacji prawnej po upływie okresu przejściowego. Noty, chwilowo wyłącznie w języku angielskim, dostępne są pod linkiem:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en

 

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym - BREXIT - okres przejściowy

Ważne informacje dotyczące BREXITu