Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Brexit - ważne informacje

Brexit - ważne informacje

Wymiana handlowa towarami (zwierzęta, żywność i produkty pochodzenia zwierzęcego) pomiędzy Wielką Brytanią i UE

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej złożyło w dniu 29 marca 2017 r. notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej (BREXIT). Oznacza to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestało obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa po tym jak stało się „państwem trzecim”.

Na podstawie uzgodnień podjętych pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską na podstawie Umowy Wyjścia w dniu 31 stycznia 2020 r. Oznacza to, że z dniem 1 lutego br. rozpoczął się okres przejściowy, który trwał do 31 grudnia 2020 r. Podczas okresu przejściowego Wielka Brytania nadal była traktowana jak państwo członkowskie UE i uczestniczyła w jednolitym rynku i unii celnej.

Od 1 stycznia 2021 r. unijne przedsiębiorstwa, które kupują towary z Wielkiej Brytanii i wprowadzają je na rynek UE, stały się importerami, a te, które dystrybuują produkty do Wielkiej Brytanii, eksporterami. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą przestrzegać nowych wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i brytyjskimi.

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta jest podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

Pakiet umów UE - Wielka Brytania został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:444:TOC

Umowa o handlu i współpracy przewiduje szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych, co jest rozwiązaniem bezprecedensowym jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu. Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej będzie niemożliwe. Powrócą kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim.

 Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 grudnia 2020 r. dotyczące podróży ze zwierzętami towarzyszącymi do Ambasady RP w Londynie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, jednostek terenowych Inspekcji Weterynaryjnej.

Informacje dla przedsiębiorców

 

 Oficjalną stroną administracji polskiej poświęconą zagadnieniom brexitu i zakończenia okresu przejściowego w relacjach z Wielką Brytanią jest: https://www.brexit.gov.pl/.

Zawarte są tam informacje dla polskich przedsiębiorców (w tym sektora rolno-spożywczego) dotyczące handlu z Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego, tj. po 1 stycznia 2021 r., m.in. publikacja MRPiT „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy”, która miała na celu wsparcie i promocję niezbędnych przygotowań przedsiębiorców do nieuniknionych zmian.

Link do publikacji:

https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Poradnik_dla_przedsiebiorcy_Zasady_wspolpracy_z_UK_od_1.01.2021-1.pdf

MRiRW i instytucje resortu rolnictwa, w tym Główny Inspektorat Weterynarii, opracowało wskazówki dla przedsiębiorców nt. skutków zakończenia okresu przejściowego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3.

Informacje strony brytyjskiej dla przedsiębiorców dotyczące handlu z Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego, tj. po 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie internetowej Departamentu Handlu Międzynarodowego UK również w języku polskim, pod linkiem: www.gov.uk/eubusiness.

Brytyjskie władze DEFRA udostępniły link do nagrań z sesji online, które organizowane były w ostatnim czasie dla przedsiębiorców na temat nowych zasad wymiany handlowej opublikowanych w brytyjskim dokumencie BTOM:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLouExecY1Knf2503WdAcqJ1JiTtFiYQql.

Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE odpowiedzi na pytania skierowane do Wielkiej Brytanii dotyczące nowych zasad wymiany handlowej w ramach BTOM: link

Import zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z Wielkiej Brytanii do UE

 

Po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od 1 stycznia 2021 r., przywóz zwierząt oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, a także pasz dla zwierząt na terytorium UE z Wielkiej Brytanii, podlega granicznej kontroli weterynaryjnej.  Wynikają z tego dodatkowe obowiązki, m.in. konieczność przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (świadectwa urzędowe), konieczność wwozu przesyłki przez wyznaczone przejścia graniczne (BCP), pre-notyfikacji w systemie TRACES.NT oraz zgłoszenia do kontroli granicznej, itd.

Wymogi i procedury kontrolne w odniesieniu do towarów przywożonych z Wielkiej Brytanii do Polski będą analogiczne jak stosowane wobec innych krajów pozaunijnych.  Wynikają one z przepisów unijnych i krajowych. Szczegółowe informacje na temat weterynaryjnej kontroli granicznej (dotyczącej przesyłek zwierząt, produktów  pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych i pasz) w przywozie z krajów trzecich, które dotyczą również Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r., znajdują się na stronie: 

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-przedsiebiorcow.

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

 

Po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od 1 stycznia 2021 r., wywóz zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz dla zwierząt z terytorium UE, w tym z Polski, do Wielkiej Brytanii, podlega wymogom określonym przez stronę brytyjską.

Aktualne informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://www.gov.uk/import-goods-into-uk, gdzie opisane są (w języku angielskim) krok po kroku brytyjskie procedury importowe.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów w imporcie zwierząt żywych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego są dostępne (w języku angielskim) na stronach rządu brytyjskiego:

https://www.gov.uk/guidance/import-live-animals-and-germinal-products-from-the-eu-to-great-britain

https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain

Wymogi brytyjskie są również opisane na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: 

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/eksport-zwierzat-zywnosci-i-produktow-pochodzenia-zwierzecego-z-ue-do-wielkiej-brytanii

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

 

Podróż z Wielkiej Brytanii do UE

Z uwagi na zakończenie aktualnie obowiązującego okresu przejściowego, Wielka Brytania stała się państwem trzecim (nienależącym do UE). Zgodnie z przyjętymi przepisami UE Zjednoczone Królestwo (*bez Irlandii Północnej) jest wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013.

W przypadku niehandlowego przemieszczania lub podróży ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE konieczne będzie:

 • prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,
 • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • świadectwo zdrowia (przy każdorazowym wjeździe do UE).

Szczegółowe informacje w sprawie podróżowania między UE i Zjednoczonym Królestwem (w tym podróży ze zwierzętami), zawarte są na stronie Komisji Europejskiej (dostępne również w języku polskim):

https://ec.europa.eu/info/publications/travelling

oraz na stronie internetowej GIW:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit

Podróż z UE do Wielkiej Brytanii

W przypadku podróży ze zwierzętami towarzyszącymi z UE do Wielkiej Brytanii, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na brytyjskich stronach rządowych, zasady dotyczące sprowadzania psa, kota lub fretki do Wielkiej Brytanii - podobnie jak w okresie przejściowym - nie uległy zmianie.

Wymagane jest, aby zwierzęta towarzyszące przywożone do Wielkiej Brytanii:

 • były prawidłowo oznakowane;
 • posiadały ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
 • posiadły paszport UE;
 • psy przemieszczane do Wielkiej Brytanii muszą zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis.

Należy jednak pamiętać, że obowiązujące zasady mogą ulec zmianie, w związku z czym sugerujemy na bieżąco sprawdzać informacje publikowane przez portale rządowe w UK, a w szczególności:

https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-and-from-great-britain

Zasady przywozu żywności na własny użytek

Podróż z Wielkiej Brytanii do UE

W odniesieniu do przywozu żywności  w bagażu podróżnych z Wielkiej Brytanii do UE,  od 1 stycznia 2021 r. nie można wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających.

Wielka Brytania traktowana jest jak państwo trzecie w odniesieniu do procedur przywozu żywności w bagażu podróżnych i stosuje się tu przepisy określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2122.  Szczegółowe zasady przywozu żywności na własny użytek do UE z państw trzecich zostały opisane tutaj.

Informacje dotyczące  przywozu żywności w bagażu podróżnych są również dostępne  na stronie brytyjskiej pod linkiem

https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021

oraz na stronie KE pod linkiem: 

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Podróż z UE do Wielkiej Brytanii

W odniesieniu do przywozu żywności  w bagażu podróżnych z UE do Wielkiej Brytanii,  informacje są dostępne na stronie rządu brytyjskiego (w języku angielskim) pod linkiem : https://www.gov.uk/guidance/personal-food-plant-and-animal-product-imports

Jeżeli podróż odbywa się z państw członkowskich UE (w tym z Polski), możliwe jest wwożenie do Wielkiej Brytanii na własny użytek następujących produktów:

 • mięsa i produktów mięsnych; do 2 kg w przypadku wieprzowiny lub produktów wieprzowych,
 • mleka i produktów mlecznych,
 • ryb i produktów rybnych,
 • innych produktów pochodzenia zwierzęcego - np. jaja, miód.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska