Patronaty Głównego Lekarza Weterynarii

Honorowy patronat Głównego Lekarza Weterynarii lub uczestnictwo Głównego Lekarza Weterynarii w komitecie honorowym są wyróżnieniem wyjątkowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć związanych z wykonywaniem zadań Inspekcji Weterynaryjnej. 

ZASADY OBEJMOWANIA OKREŚLONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ HONOROWYM PATRONATEM GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII ORAZ UDZIAŁU GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W KOMITECIE HONOROWYM

  • Honorowym patronatem GLW mogą zostać objęte przedsięwzięcia niekomercyjne o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności Inspekcji Weterynaryjnej, wyróżniające się  wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym.
  • Przedsięwzięcia niezgodne z polityką wizerunkową Inspekcji oraz przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, reklamowym lub lobbystycznym nie są obejmowane honorowym patronatem GLW.
  • Honorowym patronatem nie są obejmowane: publikacje, wydawnictwa, statutowa działalność stowarzyszeń, fundacji, związków lub innych organizacji.
  • Objęcie honorowym patronatem nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego, ani deklaracji osobistego udziału Głównego Lekarza Weterynarii.
  • Decyzja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie objęcia honorowym patronatem ma charakter uznaniowy.

PROCEDURA

  • Z wnioskiem (plik do pobrania poniżej) o objęcie honorowym patronatem Głównego Lekarza Weterynarii występuje organizator przedsięwzięcia. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia.
  • Prośba o udział przedstawiciela GIW w przedsięwzięciu (obecność, wystąpienie) składana jest odrębnym pismem (w formie załącznika do wniosku).
  • Rozpatrywane są wyłącznie prośby zawierające wypełniony wniosek.

Powyższe zasady i sposób postępowania obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym.

kategoria: Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem GLW [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx WNIOSEK
ilość pobrań: 2136
2017-09-19 11:51 18.03KB WNIOSEK 18.03KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska