Strona główna/Inspekcja Weterynaryjna/Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Weterynarii

Kierownictwo

lek. wet. Krzysztof Jażdżewski

Główny Lekarz Weterynarii

tel.: 22 623 17 17; fax.: 22 623 14 08; e-mail: 

lek. wet. Jakub Kubacki

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt, Granic oraz Laboratoriów.

tel.: 22 623 20 89; fax.: 22 623 14 08; e-mail:  

lek. wet. Paweł Meyer

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii do spraw Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji.

tel.: 22 623 10 65; fax.: 22 623 14 08; e-mail: 

 Justyna Moczulska

Dyrektor Generalny

tel.: 22 623 10 65; fax.: 22 623 22 63; e-mail: 

Organizacja urzędu

Ochrona danych osobowych

 

Kontakt

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 17 17
tel. 22 623 20 89
fax. 22 623 14 08
e-mail: 
elektroniczna skrzynka podawcza

Kontakt dla mediów

Dostępność - informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami to m.in. osoby niepełnosprawne, starsze, kobiety w ciąży, rodzice z wózkami, czyli wszystkie te osoby, które mogą napotykać bariery architektoniczne, cyfrowe oraz informacyjno-komunikacyjne w dostępie do urzędu.

Kontakt do koordynatora ds. dostępności nie służy do odpowiedzi na pytania np. o przywóz zwierząt z zagranicy, wywóz zwierząt poza Polskę, zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Inspekcji Weteryneryjnej, rejestracji w systemach IW, poszukiwania kontaktów handlowych, itd.

Krzysztof Śliwiński
tel. 22 623 19 31

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska