Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zwierzęta gospodarskie/Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2022 poz. 2727) rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad, prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w oparciu o zgłoszenia składane przez posiadaczy zwierząt z gatunku bydła, owiec, kóz i świń został przekształcony w komputerową bazę danych oraz rozszerzony o informacje dotyczące gatunków zwierząt: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz zakładów drobiu. Przepisy ww. ustawy dopuszczają również stosowanie nowych środków identyfikacji dla poszczególnych gatunków.

 

Wprowadzenie nowej ustawy podyktowane jest dostosowaniem polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej w tym zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, obowiązków posiadaczy zwierząt oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska