do góry

Koronawirus

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i wytyczne GIS opracowane wspólnie z innymi Ministerstwami

Wytyczne dotyczące branży spożywczej na wypadek wystąpienia/podejrzenia COVID-19 w zakładzie (ostatnie zmiany - 12 sierpnia 2020 r.)

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w konsultacji z branżami przygotowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (25 maja 2020 r.)

Dokument z dnia 25 maja 2020 r.

Aktualizacja informacji dotyczących koronawirusa i żywności na stronach GIS (11 maja 2020 r.)

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa - tekst z 28 kwietnia 2020 r, aktualizacja tekstu 11 maja 2020 r.

Zagrożenie COVID-19 - informacja dla rolników, plantatorów (16 kwietnia 2020 r.)

W zalecenach przygotowanych przez GIS, znajdziemy m.in. informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Sprzedaż żywności na targowiskach - zalecenia GIS (25 marca 2020 r.)

Zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) w przypadku sprzedaży żywności na targowiskach i bazarach - zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) - COVID-19 i zwierzęta towarzyszące (9 czerwca 2020 r.)

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) nie wskazuje na potrzebę szczególnych działań wobec zwierząt towarzyszących: https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ (aktualizacja informacji 9 czerwca 2020 r.)

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) - Pytania i odpowiedzi odnośnie choroby wywołanej przez koronawirus 2019 (COVID-19) - tłumaczenie wersji dostępnej 21 kwietnia 2020 r.

Komisja Europejska na temat COVID-19 

Pytania i odpowiedzi KE - COVID-19 i zwierzęta

Dokument Komisji Europejskiej na temat zwierząt hodowlanych i towarzyszących w kontekście COVID-19. Dostępna uaktualniona wersja z 23 czerwca 2020 r. Tekst w języku angielskim. 

Pytania i odpowiedzi KE - COVID i żywność

Dokument Komisji Europejskiej - aktualnie dostępna (8 kwietnia 2020 r.) wersja angielska. Dostępne jest tłumaczenie dokumentu na język polski (dokument z 8 kwietnia 2020 r.).

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Bezpieczeństwo żywności i COVID - wytyczne WHO dla producentów żywności

Dokument dostępny na stronach WHO - wersja z 7 kwietnia 2020 r.

Tłumaczenie wytycznych na język polski - dostępne przez stronę GIS

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Procedura pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania koronawirusa u zwierząt (psy, koty, norki...)

Procedura opracowana w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym

Kwarantanna - informacje dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi 

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi - 23 marca 2020 r.

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa - 23 marca 2020 r.

Zalecenia dla producentów żywności - 17 marca 2020 r.

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej - 16 marca 2020 r.

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Inne zasoby

Zwierzęta domowe i koronawirus - 17 marca 2020 r.

Zwierzęta domowe i lekarze weterynarii w obliczu epidemii COVID-19 - republikacja tekstu autorstwa lek. wet. Natalii Strokowskiej opublikowanego  na portalu WeterynariaNews.pl.

Wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dotyczące środków dezynfekcyjnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, udostępnił opinię (24 kwietnia 2020 r.) dotyczącą stosowania środków dezynfekcyjnych do zwalczania wirusa SARS-CoV-2

Pytania i odpowiedzi

Czy koronawirus przenosi się za pomocą żywności?

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.

 

Czy w związku z pandemią koronawirusa trzeba podejmować szczególne działania wobec zwierząt towarzyszących?

Główny Inspektorat Weterynarii monitoruje sytuację związaną z wirusem Covid-19. Aktualnie Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) nie wskazuje na potrzebę szczególnych działań wobec zwierząt towarzyszących: https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ (aktualizacja informacji 9 czerwca 2020 r.)

Co można zrobić w przypadku posiadania zwierząt domowych? To, co w przypadku dłuższej nieobecności właściciela (np. urlop): pomoc sąsiedzka, rodzina. To samo będzie dotyczyć rolników mających zwierzęta hodowlane.

Eutanazja zwierząt z powodu kwarantanny właściciela nie wchodzi w grę.