Strona główna/Inspekcja Weterynaryjna/100-lecie administracji weterynaryjnej/List Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z okazji obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

List Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z okazji obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

W liście Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z okazji obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej czytamy:

 

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło, że otrzymałem zaproszenie na obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej.

Niestety, z powodu licznych obowiązków nie mogę uczestniczyć w uroczystościach związanych z tym doniosłym jubileuszem.

Zawód, który Państwo wykonują, jest mi bliski także prywatnie, jako lekarzowi, z wielu względów. W pierwszej kolejności z uwagi na to, że praca W dziedzinie medycyny Weterynaryjnej, podobnie jak W zawodzie lekarskim, jest służbą. Ponadto, oprócz ratowania zdrowia zwierząt, lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za kontrolę jakości produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, a poprzez ten proces odgrywa niebagatelną rolę w trosce o zdrowie całego społeczeństwa.

Obchody rocznicy 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej są okazją do pochylenia się nad jej długoletnią historią, a także spojrzenia na wchodzące w jej skład instytucje i ich współczesne znaczenie dla naszego kraju.

Warto zwrócić uwagę, że od początków Administracji Weterynaryjnej W Polsce, po dziś dzień, wysoki poziom merytoryczny lekarzy weterynarii pełniących służbę w państwowej administracji był i jest priorytetem.

Dzisiaj, lekarze weterynarii w strukturach krajowej administracji dysponują z pewnością większą Wiedzą naukową i możliwościami technicznymi niż W początkowych latach istnienia Polskiej Administracji Weterynaryjnej. Jestem jednak przekonany, że niezmiennym pozostaje oddanie i zaangażowanie lekarzy weterynarii w realizację misji, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia społeczeństwa poprzez nadzór nad zdrowiem i dobrostanem zwierząt, a także bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w Polsce.

Miarą sukcesu Państwa wieloletniego zaangażowania w zadania powierzane Państwowej Administracji Weterynaryjnej jest rosnący eksport środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, ich wzrastająca sprzedaż do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz otwierające się dla polskiej żywności nowe rynki zbytu. To duże osiągnięcie jest jednocześnie szansą i wyzwaniem, wymaga bowiem stałego i systematycznego podnoszenia kompetencji i wzmacniania struktur Inspekcji Weterynaryjnej.

W imieniu swoim i senatorów IX kadencji chciałbym serdecznie podziękować lekarzom weterynarii za codzienną troskę o to, by na polskich stołach żywność pochodzenia zwierzęcego była bezpieczna. Życzę Panu Ministrowi, wszystkim Państwu, przedstawicielom Inspekcji Weterynaryjnej, wojewódzkim, granicznym i powiatowym lekarzom weterynarii oraz Państwa współpracownikom wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Z poważaniem

Stanisław Karczewski

List Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z okazji obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

List Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z okazji obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska