Choroby mięczaków

Nazwa choroby

Gatunki wrażliwe i wektory

Objawy kliniczne

Drogi szerzenia

Występowanie w Polsce

Mikrocytoza (zakażenie wywoływane przez Mikrocytos mackini)

Gatunki wrażliwe: Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis

 • zmiany ogniskowe o charakterze owrzodzeń, ropni, krost, zwykle barwy zielonej lub żółtobrązowej, lub bezbarwne o średnicy do 5 mm w tkankach miękkich
 • brązowe blizny na muszli
 • ropnie w okolicy płaszcza
 • otwarta muszla lub powolne otwieranie muszli (osłabienie)
 • wiosną lub w zbiornikach, w których temperatura wynosi       < 10>oC
 • ostrygi zwykle w dobrej kondycji aż do czasu śmierci
 • kontakt bezpośredni
 • zakażanie możliwe w trakcie pobierania pokarmu
 • poprzez zainfekowane hemocyty

NIE

Perkinsoza (zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus)

Gatunki wrażliwe: Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

 

 

Wektory: Brachyura spp., Cherax destructor, Homarus gammarus, Macrobrachium rosenbergii, Palinurus spp., Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei, Portunus puber, Scylla serrata

 

 • choroba o charakterze przewlekłym
 • wyniszczenie
 • otwarta muszla
 • cienkie, wodniste tkanki
 • martwe mięczaki
 • kontakt bezpośredni
 • szerzenie wraz z odchodami i martwymi tkankami gospodarza
 • zakażanie możliwe w trakcie pobierania pokarmu

NIE

Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa)

Gatunki wrażliwe: Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida

Wektory: Crassostrea angulata, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

 • żółte przebarwienia skrzeli i płaszcza
 • normalny wygląd mimo infekcji
 • otwarte muszle
 • martwe mięczaki
 • kontakt bezpośredni
 • zakażanie w trakcie pobierania pokarmu

NIE

Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae)

Gatunki wrażliwe: Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis

 

Wektory: Cerastoderma edule, Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

 • żółte przebarwienia skrzeli i płaszcza
 • wrzody perforujące tkankę łączną skrzeli, płaszcza oraz gruczołów trawiennych
 • otwarte muszle
 • martwe mięczaki
 • kontakt bezpośredni
 • żywicielem pośrednim może być wężowidło z gatunku Ophiothrix fragilis

NIE

Marteilioza (zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens)

Gatunki wrażliwe: Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea edulis, Ostrea puelchana

 

Wektory: Cerastoderma edule, Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

 

 • otwarte muszle
 • odbarwienie gruczołów trawiennych (z brązowych do bladożółtych)
 • podatność na stres środowiskowy
 • martwe mięczaki
 • przy udziale żywiciela pośredniego (m.in. Paracartia grani)

 

NIE

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska