Choroby skorupiaków

Nazwa choroby

Gatunki wrażliwe i wektory

Objawy kliniczne

Drogi szerzenia

Występowanie w Polsce

Zakażenie wirusem zespołu Taura (ang. Taura syndrome)

Gatunki wrażliwe: Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

 

Wektory: Episearma mederi, Macrobacium lanchesteri

 

w formie ostrej:

·        nagromadzenie czerwonych chromatoforów, które nadają krewetkom bladoczerwone zabarwienie, a uropody i pleopody przybierają wyraźnie czerwony kolor

·        miękki pancerz

·        pusty przewód pokarmowy (zaprzestanie żerowania)

·        zmętnienie tkanki mięśniowej

·        śmierć zwykle podczas linienia

w formie przewlekłej:

·        po przejściu pomyślnego linienia brak specyficznych objawów

·        większa podatność na stres środowiskowy

 

·        kanibalizm

·        zanieczyszczona woda

·        transmisja transowarialna wysoce prawdopodobna

NIE

Zakażenie wirusem choroby żółtej głowy (ang. Yellow head virus genotype I)

Gatunki wrażliwe: Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

 

 

·        wysoka śmiertelność, zwykle we wczesnych i późnych stadiach młodocianych

·        umierające krewetki wykazują żółtawe zabarwienie głowotułowia na skutek prześwitującej wątrobo-trzustki, która jest wyjątkowo miękka w porównaniu do zdrowego narządu

·        wyjątkowo wysoka aktywność żerowania, po której następuje nagłe zaprzestanie pobierania pokarmu

·        gromadzenie się zwierząt na brzegu stawów blisko tafli wody przed śmiercią

 

 

·        kanibalizm

·        zanieczyszczona woda

·        transowarialnie (od rodziców obu płci; poprzez zanieczyszczone lub zakażone tkanki otaczające zapłodnione jaja)

 

NIE

Zakażenie wirusem WSS (ang. White spot syndrome virus)

Gatunki wrażliwe: Wszystkie skorupiaki z rzędu dziesięcionogów (Decapoda)

 

 

·        białe plamki na powierzchni egzoszkieletu (ale nie jest to objaw patognomoniczny!)

·        śmierć mimo braku objawów klinicznych

·        letarg

·        zaburzenia ruchowe (powolne pływanie, na boku, przy powierzchni wody)

·        wysoka śmiertelność

 

·        transowarialnie

·        spożycie zakażonych tkanek (kanibalizm, drapieżnictwo)

·        zanieczyszczona woda

 

NIE

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska