Strona główna/PRAWO PUBLIKACJE RAPORTY/Wybrane wytyczne i instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii/Badania żywności, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i wody przeznaczonej do pojenia zwierząt - instrukcje GLW

Badania żywności, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i wody przeznaczonej do pojenia zwierząt - instrukcje GLW

kategoria: Badania - instrukcje GLW [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 - 01.12.2009
ilość pobrań: 19716
2017-11-06 16:11 684.03KB Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 - 01.12.2009 684.03KB
pdf Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr 02010-8/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r.w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 15504
2019-05-10 10:39 1.42MB Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr 02010-8/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r.w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego 1.42MB
pdf Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr 02010-9/2019 z dnia 4 kwietnia 2019r.w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) oraz niedioksynopodobnych PCB(ndl-PCB) u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 3802
2019-04-09 16:20 1.88MB Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr 02010-9/2019 z dnia 4 kwietnia 2019r.w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) oraz niedioksynopodobnych PCB(ndl-PCB) u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego 1.88MB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska