Państwa trzecie stosujące TRACES

Pracownicy PKG i Agencji Celnych proszeni są o stosowanie dla świadectw IMPORT funkcjonalności "klonowanie na CVED". Zastosowanie powyższej procedury umozliwi właściwym służbom państw trzecich dostęp do dokumentów CVED oraz do decyzji podjętych przez inspektorów BIP.

Następujące państwa trzecie wystawiają w TRACES świadectwa IMPORT dla przesyłek wwożonych do UE/EFTA:

 • Albania (Krajowy Urząd ds. Żywności) - od 20.04.2017 r.
 • Arabia Saudyjska (SFDA-Saudyjskie Biuro ds. Żywności i Leków) - od 15.05.2017 r.
 • Australia (Department of Agriculture and Water Resources - Departament Rolnictwa i Zasobów Wodnych) - od 11.04.2016 - dla mięsa wołowego i baraniego.
 • Bangladesz (Departament Rybołówstwa) - od 05.12.2016.
 • Birma (Departament Rybołówstwa . Ministerstwo Zwierząt, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi) - od 04.02.2016.
 • Filipiny (Biuro Rybołówstwa i Zasobów Wodnych - BFAR) - od 08.09.2014.
 • Indonezja (Fish Quarantine and Inspection Agency - FQIA) - od 20.11.2014.
 • Islamska Republika Iranu IVO (Iran Veterinary Organisation) - od 24.05.2017.
 • Mauretania (Office Nationale d'Inspection Sanitaire des Produits de la Peche et de l'Aquaculture - ONISPA) - od 1 lipca 2016 r. stosuje system TRACES i świadectwa na papierze zabezpieczonym nie będą już drukowane.
 • Malediwy (Ministerstwo Zdrowia, Urząd Żywności i Leków) zacznie wkrótce stosować TRACES.
 • Mołdawia - Republika Mołdawii (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Żywności Republiki Mołdawii) - od 17.03.2016.
 • Myanmar (Department Of Fisheries. Minisitry of Livestock, Fisheries and Rural Development) - od 04.02.2016
 • Papua Nowa Gwinea (National Fisheries Authorities-NFA) - od 08.10.2014 - dla ryb i produktów rybołówstwa. /li>
 • Salwador - Republika - od 25.03.2015.
 • Singapur (Agri-Food & Veterinary Authority) - od 25.01.2017.
 • Sri Lanka (Departament Rybołówstwa i Zasobów Wodnych-DFAR) zacznie wkrótce stosować TRACES.
 • USA - wojskowe bazy zlokalizowane we Włoszech, Niemczech, Grecji i Hiszpanii - od 15.09.2014. Dzięki temu mogą zwrotnie powiadamiać punkty kontroli granicznej (BIP) wwozu o dotarciu do miejsca przeznaczenia przesyłek nie spełniających warunków wwozowych (przesyłki niezgodne). Szczegółowe wytyczne dotyczące wypełniania CVEDP dla tych celów są dostępne w TRACES Toolkit.
 • Wyspy Salomona (Ministerstwo Zdrowia i Służb Medycznych) - od 29.06.2015
 • Zielony Przylądek - Republika - od 01.07.2015 (nowym organem właściwym do certyfikacji dla produktów rybołówstwa jest ACOPESCA - Autoridad Competente Para os Produtos das Pescas).
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska