BTOM - pytania i odpowiedzi

Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE odpowiedzi na pytania skierowane do Wielkiej Brytanii dotyczące nowych zasad wymiany handlowej ustalonych w ramach BTOM: Plik do pobrania tutaj.

Główny Inspektorat Weterynarii udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące nowych zasad wymiany handlowej zadane przez terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz przedsiębiorców: Plik do pobrania tutaj.

Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał od strony brytyjskiej odpowiedzi na zadane pytania dotyczące nowych zasad wymiany handlowej zadane przez terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz przedsiębiorców: Plik do pobrania tutaj (ost. zmiana 9.07.2024)

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska