Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wywóz z Polski poza UE/Żywność/Deklaracja nadania uprawnień wywozowych

Deklaracja nadania uprawnień wywozowych

Deklaracja nadania uprawnień wywozowych produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium danego państwa trzeciego - formularz przeznaczony do uzupełnienia i podpisania przez właściciela zakładu lub osobę/osoby reprezentującą zakład wnioskujący do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj) o uzyskanie uprawnienia do wywozu swoich produktów na rynek państwa trzeciego, do którego wysyłki uzależnione są od wyników kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ tego państwa lub uprawnienia nadane przez powiatowego lekarza weterynarii mogą być weryfikowane w drodze kontroli organów państwa trzeciego. Przedmiotowy formularz uwzględnia zgodę podmiotu na przeprowadzenie ww. kontroli w reprezentowanym przez niego zakładzie, w celu zatwierdzenia zakładu lub nadania uprawnień do wywozu swoich produktów na ten rynek.

kategoria: Deklaracja nadania uprawnień wywozowych produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium danego państwa trzeciego [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Deklaracja nadania uprawnień wywozowych produktów pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 29017
2017-09-08 15:31 107KB Deklaracja nadania uprawnień wywozowych produktów pochodzenia zwierzęcego 107KB

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska