Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla podróżnych/Przywóz żywności i karmy dla zwierząt domowych na własny użytek

Przywóz żywności i karmy dla zwierząt domowych na własny użytek

asf

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE (*) (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2122). Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. 

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie spełniają tych wymogów, należy oddać po przybyciu do UE, aby mogły zostać usunięte pod nadzorem urzędowym. Niezgłoszenie takich produktów może skutkować karą grzywny lub wszczęciem postępowania karnego.

(*)Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej odniesienia do Unii Europejskiej obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.

 Warunki przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego do UE

 

Do UE można wwozić następujące towary, jeżeli spełniają warunki i limity wagowe podane w pkt 1-5 poniżej:

 1. Przesyłki na własny użytek, które zawierają mięso, mleko, produkty mięsne lub przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, inne preparaty do początkowego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych), można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich waga nie przekracza 10 kg na osobę.
 2. Przesyłki na własny użytek, które zawierają mleko początkowe w proszku, inne preparaty do początkowego żywienia niemowląt i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, można wwozić do UE tylko pod warunkiem, że:
  • pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:
   • a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia,
   • b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze lub Grenlandia), a ich łączna ilość nie przekracza 2 kg na osobę, oraz że:
   • a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;
   • b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
   • c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
 1. Przesyłki na własny użytek, które zawierają karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów związanych ze zdrowiem zwierzęcia domowego towarzyszącego pasażerowi, można wwozić do UE tylko pod warunkiem, że:
  • pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:
   • a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;
   • b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
   • c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze lub Grenlandia), a ich łączna ilość nie przekracza 2 kg na osobę, oraz że:
   • a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;
   • b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
   • c )opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
 1. Przesyłki produktów rybołówstwa na własny użytek (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektórych skorupiaków, np. krewetek, homarów, martwych małży i martwych ostryg) można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:
  • ryby świeże są wypatroszone,
  • waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kg albo wagi jednej ryby, jeśli ryba ta waży co najmniej 20 kg.

Ograniczenia te nie mają zastosowania do produktów rybołówstwa z Wysp Owczych lub Grenlandii.

 1. Inne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:
  • pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę,
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze lub Grenlandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kg na osobę.

Uwaga: można wwozić lub wysyłać do UE jednocześnie niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego z kilku z powyższych pięciu kategorii (pkt od 1 do 5), pod warunkiem że produkty te spełniają warunki określone w odpowiednich punktach.

 1. Przywóz większej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego

Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego tylko wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, w tym:

 • wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim świadectwie urzędowym UE,
 • wymogi dotyczące przedstawienia towarów oraz odpowiedniej dokumentacji przy wjeździe do UE w punkcie kontroli granicznej UE.
Produkty zwolnione z ograniczeń 

Następujące produkty są zwolnione z przepisów określonych w pkt 1-6, pod warunkiem że spełniają wymogi art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/630 (*):

 • wyroby cukiernicze (w tym cukierki), biała czekolada i pozostałe przetwory spożywcze, niezawierające kakao oraz wyroby cukiernicze (w tym cukierki), czekolada i inne przetwory spożywcze, wyroby do smarowania oraz przetwory do sporządzania napojów, zawierające kakao,
 • makarony, makaron typu nitki (noodle) i kuskus,
 • przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych, przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych (na przykład śniadaniowe przetwory zbożowe, muesli, granola) i przetwory spożywcze otrzymane z ryżu i innych zbóż,
 • chleb, bułki, ciasta i ciastka, gotowe pieczywo cukiernicze, herbatniki (w tym krakersy), gofry i wafle, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe oraz czipsy i chrupki (w tym czipsy i chrupki ziemniaczane),
 • oliwki nadziewane rybami,
 • ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej),
 • cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty,
 • pasta miso zawierająca niewielką ilość bulionu rybnego i sos sojowy zawierający niewielką ilość bulionu rybnego,
 • buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,
 • suplementy diety pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym glukozaminę, chondroitynę lub chitozan),
 • likiery i kordiały.

Produkty złożone mające w składzie jako produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie enzymy, środki aromatyzujące, dodatki lub witaminę D3 są zwolnione z przepisów określonych w pkt 1-6, pod warunkiem że spełniają wymogi art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/630.

(*)Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska