Strona główna/Aktualności/Eksport gryzoni do Japonii

Eksport gryzoni do Japonii

Aktualności 2019-10-31

Na stronie internetowej GIW zamieszczono bilateralnie uzgodniony wzór świadectwa weterynaryjnego dla gryzoni eksportowanych z Rzeczypospolitej Polskiej do Japonii, który powinien towarzyszyć przesyłkom z zatwierdzonych przez stronę japońską podmiotów. Przed zrealizowaniem pierwszej przesyłki na rynek japoński konieczne jest potwierdzenie przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii spełnienia przez podmiot wymagań zawartych w dokumencie Zatwierdzenie zakładu eksportującego gryzonie do Japonii i przekazanie informacji o zatwierdzeniu japońskim służbom weterynaryjnym za pośrednictwem GIW. W celu wydania ww. poświadczenia konieczne jest posiadanie kontrahenta na rynku japońskim.

do góry