Strona główna/Aktualności/Komunikat GLW ws. naruszeń w ubojni bydła w Dzierzbach Włościańskich na Mazowszu

Komunikat GLW ws. naruszeń w ubojni bydła w Dzierzbach Włościańskich na Mazowszu

Aktualności 2023-09-08

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że po zapoznaniu się z materiałem jednej z organizacji pozarządowych informującym o nieprawidłowościach w zakresie dobrostanu zwierząt dostarczonych do rzeźni w powiecie sokołowskim w woj. mazowieckim, w ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalono, że:

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na braku zachowania dobrostanu podczas rozładunku zwierząt;
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim wydał decyzję administracyjną nakazującą unieruchomienie zakładu na odpowiedni okres czasu, tj. do czasu usunięcia uchybień;
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim cofnął wyznaczenia dwóch urzędowych lekarzy weterynarii sprawujących nadzór nad ubojem zwierząt oraz rozbiorem mięsa w tym zakładzie;
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim unieważnił zezwolenie dla przewoźnika;
  • Po zakończeniu weryfikacji posiadanych materiałów Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim wyda decyzje o odebraniu licencji kierowców/konwojentów w związku z wykrytymi nieprawidłowościami.

Ponadto, w ramach nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźniach w 2022 r. powiatowi lekarze weterynarii skontrolowali 739 rzeźnie. W rzeźniach przeprowadzono w sumie 1 199 kontroli w zakresie dobrostanu zwierząt. Nieprawidłowości zostały stwierdzone w 157 rzeźniach. W odniesieniu do  65 rzeźni zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień, w 19 przypadkach został wstrzymany ubój, w 2 przypadkach nałożono karę pieniężną, w 3 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie. Powiatowi lekarze weterynarii przekazali 54 zawiadomienia do organów ścigania dotyczące nieprawidłowości przy uboju zwierząt.

W 2022 r. powiatowi lekarze weterynarii skontrolowali 2 368 podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, z czego w 10,5% podmiotów stwierdzono nieprawidłowości. W stosunku do 120 podmiotów wszczęto postępowanie administracyjne lub karne. W odniesieniu do kwestii związanych z dobrostanem podczas transportu bydła, podczas załadunku lub wyładunku zwierząt tego gatunku stwierdzono 925 uchybień, w tym 556 dotyczyło zdolności zwierząt do transportu. W związku z wykrytymi uchybieniami w 45 przypadkach zostały nałożone kary na przewoźników. W pozostałych przypadkach wdrażane było postępowanie mające na celu doprowadzenie do spełniania wymogów wynikających z obowiązującego prawodawstwa. Powiatowi lekarze weterynarii przekazali 1548 zawiadomień do organów ścigania dotyczących nieprawidłowości przy transporcie zwierząt.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska