Strona główna/Aktualności/Narada Głównego Lekarza Weterynarii z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii

Narada Głównego Lekarza Weterynarii z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii

Aktualności 2023-09-07

W dniu 5 września br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii odbyła się narada Głównego Lekarza Weterynarii z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii. W naradzie uczestniczyli m.in. GLW Paweł Niemczuk wraz z Zastępcą GLW Pawłem Meyerem, Dyrektor z Biura Pasz, Farmacji oraz Utylizacji w GIW, oraz Wojewódzcy Lekarze Weterynarii.

Spotkanie miało na celu omówienie kluczowych kwestii związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz podjęcie istotnych decyzji m.in. dotyczących alokacji środków finansowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania inspekcji weterynaryjnej. Ponadto podczas posiedzenia omówiono nowe wytyczne dot. gromadzenia danych w zakresie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu zwierząt na poziomie gospodarstw. W trakcie narady dyskutowano również nad wyzwaniami i propozycjami rozwiązań w ww. zakresie.

Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, w szczególności zagrożenia związane z bezpieczeństwem mailowych komunikatów. Omówiono również bieżące wydarzenia i kwestie związane z chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz innymi aktualnymi tematami z obszaru weterynarii.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska