Strona główna/Aktualności/Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli

Aktualności 2024-06-11

W dniach 03-05.06.2024 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii RP Jakub Kubacki wraz z polską delegacją.

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli

Podczas posiedzenia m.in. podsumowano działania ustępującej Prezydencji belgijskiej oraz omówiono przygotowania do przyszłej Prezydencji węgierskiej, która przejmie przewodnictwo w Radzie UE z dniem 1 lipca br. W trakcie spotkania dokonano omówienia przebiegu 91. Sesji Generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (WOAH), która odbyła się w dniach 27-31 maja br. w Paryżu. Ponadto Prezydencja Belgii zaprezentowała wnioski wynikające z kwestionariusza na temat przyszłości WOAH oraz omówiła projekt wspólnych konkluzji Rady UE na temat wpływu zmniejszonego współfinansowania UE i zwiększonych kosztów w budżecie zdrowia weterynaryjnego. Projekt został przygotowany przez Prezydencję Belgii po uwzględnieniu uwag otrzymanych od państw członkowskich UE. Zawiera on wspólne punkty dotyczące zarówno programu fitosanitarnego, jak i weterynaryjnego oraz dwie odrębne części poświęcone wyłącznie zdrowiu roślin i zdrowiu zwierząt.

Przy okazji posiedzenia Grupy Roboczej GLW odbyło się także sympozjum naukowe na temat bioasekuracji i znaczenia prewencyjnej medycyny weterynaryjnej w zmieniającym się świecie. Sympozjum zostało zorganizowane przez Komitet Naukowy powołany przy Belgijskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (FASFC).

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska