Strona główna/Aktualności/Spotkanie z laboratoriami urzędowymi Inspekcji Weterynaryjnej - rozdanie krajowych planów kontrolnych na rok 2024

Spotkanie z laboratoriami urzędowymi Inspekcji Weterynaryjnej - rozdanie krajowych planów kontrolnych na rok 2024

Aktualności 2024-05-14

W dniach 9 - 10 maja 2024 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii, odbyły się spotkania z Wojewódzkimi oraz Granicznymi Lekarzami Weterynarii, kierownikami i pracownikami Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz wojewódzkimi koordynatorami ds. monitoringu pozostałości. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnicy spotkania z laboratoriami urzędowymi Inspekcji Weterynaryjnej

Pierwszy dzień spotkania otworzył Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii dr Jakub Kubacki. Podczas posiedzenia omówiono alternatywne metody badań Salmonelli i Listerii w próbkach żywności i pasz, procedurę i instrukcję badania mięsa na użytek własny w kierunku włośni. W czasie dyskusji poruszono również diagnostyczne problemy związane z badaniami brucelozy oraz przedstawiono ofertę szkoleń dla laboratoriów urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej zaproponowaną przez Krajowe Laboratoria Referencyjne.

Uczestnicy spotkania z laboratoriami urzędowymi Inspekcji Weterynaryjnej

Drugiego dnia spotkania zgromadzonych przywitał Główny Lekarz Weterynarii dr Krzysztof Jażdżewski. Przedstawiciele Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przedstawili prezentacje na temat zmian w planach badań kontrolnych na rok 2024, po czym nastąpiło oficjalne przekazanie ww. planów.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska