do góry
Strona główna/Aktualności/Udział Głównego Lekarza Weterynarii w konferencji IV Dialogu Chiny-EŚW dot. Inspekcji i Kwarantanny w Ningbo

Udział Głównego Lekarza Weterynarii w konferencji IV Dialogu Chiny-EŚW dot. Inspekcji i Kwarantanny w Ningbo

Aktualności 2019-06-11

Generalna Administracja Celna ChRL (GACC) zorganizowała w Ningbo 7 czerwca 2019 r. już IV Dialog Chiny-EŚW dot. Inspekcji i Kwarantanny (The 4th China-CEEC Customs Inspection & Quarantine Cooperation Dialogue). Dialog był poświęcony kwestiom weterynaryjnym i celnym. Dr Bogdan Konopka uczestniczył w spotkaniu i przedstawił informacje o roli Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad produkcją żywności w Polsce.

W trakcie wydarzenia strona chińska podkreśliła znaczenie państw Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z Chinami w ramach „formatu 17+1”, w tym dużą rolę Polski, Czech i Słowacji. Wskazano również na rosnącą liczbę uzgodnień w zakresie warunków eksportu artykułów rolno-spożywczych z krajów EŚW do Chin. Podczas konferencji miały także miejsce wystąpienia przedstawicieli władz chińskich oraz krajów EŚW dot. m.in. nadzoru weterynaryjnego nad produkcją żywności oraz specyficznych uwarunkowań SPS w imporcie na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej.

Ponadto, w popołudniowej części IV Dialogu odbyło się spotkanie bilateralne Głównego Lekarza Weterynarii, pana Bogdana Konopki z przedstawicielami GACC. W czasie spotkania omówiono w szczególności kwestie dostępu do rynku chińskiego dla jadalnych produktów ubocznych z mięsa drobiowego (m.in. lotek i łapek) oraz zatwierdzenie do eksportu kolejnych zakładów mięsa drobiowego; zatwierdzenie do eksportu mięsa wołowego na rynek chiński; wznowienie polskiego eksportu wieprzowiny (uznanie regionalizacji); rozszerzenie asortymentu produktów rybołówstwa eksportowanych do Chin.

Chiny, 7 czerwca 2019 r.

Chiny, 7 czerwca 2019 r.

Chiny, 7 czerwca 2019 r.