Strona główna/Aktualności/Zarządzenia Chińskiej Republiki Ludowej nr 248 i 249 - nt. zmian w zasadach eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin

Zarządzenia Chińskiej Republiki Ludowej nr 248 i 249 - nt. zmian w zasadach eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin

Aktualności 2021-11-22

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Pekinie od dnia 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie nowe chińskie przepisy dot. eksportu środków spożywczych do Chin, dotyczące rejestracji podmiotów prowadzących produkcję/przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych.

Nowe zasady importu żywności do Chińskiej Republiki Ludowej zostały zawarte w następujących zarządzeniach:

- Zarządzeniu GACC nr 248: „Zarządzenie Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zasad rejestracji zagranicznych przedsiębiorstw produkcyjnych żywności importowanej oraz zarządzania tymże”,

- Zarządzeniu GACC nr 249: „Zasady zarządzania bezpieczeństwem importu i eksportu żywności Chińskiej Republiki Ludowej”.

Ww. dokumenty w polskiej wersji językowej zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu w zakładce:

HANDEL IMPORT EKSPORT > Wywóz z Polski poza UE > Żywność > Wymagania i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne > Chiny 

zgodnie z linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska