Strona główna/Aktualności/Zmiany zasad przywozu psów, kotów, fretek z Rosji i Białorusi

Zmiany zasad przywozu psów, kotów, fretek z Rosji i Białorusi

Aktualności 2024-06-06

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską rozporządzeniami Federacja Rosyjska i Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Zmiana ta dotyczy zarówno przemieszczania w celach niehandlowych, jak i handlowych oraz wiąże się z 3-miesięcznym czasem oczekiwania psów, kotów i fretek przed wjazdem na teren UE liczonym od dnia pobrania krwi do badania.

Rozporządzenia stosuje się od dnia 16 września 2024.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1130 z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013,

w przypadku transportu handlowego:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1170 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany załączników IV, VIII, XIII, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazów państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz w sprawie sprostowania załącznika XIV do tego rozporządzenia w odniesieniu do wykazu państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych.

Psy, koty, fretki przemieszczanie niehandlowe - informacje,

Psy, koty, fretki przemieszczanie handlowe - informacje.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska