ISLANDIA

Aby wwieźć zwierzę domowe na Islandię należy spełnić restrykcyjne wymagania weterynaryjne, w tym wymogi zdrowotne oraz dwutygodniową kwarantannę po przybyciu. Świadectwo zdrowia i pochodzenia musi być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii w kraju wywozu 5-10 dni przed przywozem na Islandię. Świadectwo musi być potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii w imieniu właściwego organu w kraju wywozu. Nie później niż 5 dni przed przywozem do Islandii należy przesłać zeskanowaną kopię podpisanego i potwierdzonego świadectwa oraz wszystkie wymagane sprawozdania laboratoryjne do MAST (Islandzkiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii) pocztą elektroniczną ( ) w celu wstępnego zatwierdzenia. 

Pozycje do sprawdzenia przy wystawiani świadectwa zdrowia i pochodzenia w przypadku przywozu psa lub kota na Islandię:

 1. Czy formularz świadectwa ma zastosowanie do danego gatunku i kategorii państwa; D1, D2, C1 lub C2 (patrz poniżej).
 2. Czy wszystkie wymagane szczepienia, testy, zabiegi i badania zostały przeprowadzone w wymaganych ramach czasowych przed wywozem (jak określono w świadectwie).
 3. Czy weterynaryjny lek leczniczy stosowany w leczeniu pasożytów wewnętrznych jest wskazany zarówno w przypadku nicieni, jak i tasiemców (nicieni i tasiemców).
 4. Weterynaryjny lek leczniczy stosowany w leczeniu pasożytów zewnętrznych jest wskazany w przypadku wszy, pcheł i kleszczy.
 5. .Czy wszelkie wymagane sprawozdania z badań laboratoryjnych zawierają następujące informacje: nazwę laboratorium, prawidłowy numer mikroczipa, datę pobrania próbek krwi oraz wyniki badań zgodne z warunkami przywozu.
 6. Należy podać nazwisko i dane kontaktowe urzędowego lekarza weterynarii (część 10/11 C/D świadectwa).
 7. Świadectwo zdrowia i pochodzenia musi zawierać datę, podpis i pieczęć urzędową urzędowego lekarz weterynarii (część 10/11 C/D świadectwa).
 8. Każde sprawozdanie z badań laboratoryjnych musi być opatrzone urzędową pieczęcią. 

Zaleca się, aby oryginał wydruku świadectwa zdrowia i pochodzenia został przedłożony urzędowemu rządowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia. Jeśli jednak jest to trudne do wykonania, MAST może zatwierdzić zatwierdzenie wysokiej jakości zeskanowanych kopii świadectwa i sprawozdań z badań laboratoryjnych. Zeskanowane kopie zatwierdzonych dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną do MAST () bezpośrednio z urzędowego biura rządowego.

 W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z MAST pod adresem   lub telefonicznie pod numerem +354 530 4800 (Biuro ds. importu i eksportu). Instrukcje i zaświadczenia: https://www.mast.is/en/import-export/import-of-live-animals  

Kategorie krajów: 

 • Państwa należące do kategorii 1 (kraje wolne od wścieklizny): Australia, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia (z wyłączeniem Svalbardu), Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo.
 • Państwa należące do kategorii 2 (wścieklizna pod kontrolą): Kanada, Grenlandia, Litwa, Polska, Rumunia, Serbia, Singapur, Turcja, Tajlandia, USA.

Formularze certyfikatów:

 • D1 Świadectwo zdrowia i pochodzenia psa na Islandii z kraju kategorii 1
 • D2 Świadectwo zdrowia i pochodzenia psa na Islandii z kraju kategorii 2
 • C1 Świadectwo zdrowia i pochodzenia kota na Islandii z kraju kategorii 1
 • C2 Świadectwo zdrowia i pochodzenia kota na Islandii z kraju kategorii 2

Link do strony Islandzkiego urzędu ds. żywności i weterynarii z wytycznymi dotyczącymi importu żywych zwierząt

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska