Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Ochrona zwierząt/Postępowanie przy przeprowadzaniu uboju, uśmiercania i ograniczeniu populacji zwierząt

Postępowanie przy przeprowadzaniu uboju, uśmiercania i ograniczeniu populacji zwierząt

Szczegółowe przepisy dotyczące uśmiercania zwierząt znajdują się w rozporządzeniu Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.  w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Dodatkowo, przepisy dotyczące kwalifikacji ubojowców znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. z 2004 r., nr 205, poz. 2102 z póżn. zm.)

W celu ujednolicenia postępowania jednostek terenowych, Główny Lekarz Weterynarii wydał instrukcje w zakresie przeprowadzania kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz wytyczne dotyczące szkoleń dla pracowników rzeźni oraz osób dokonujących uboju na użytek własny, a także wydawania świadectw kwalifikacji i zaświadczeń związanych z ww. szkoleniami (treść instrukcji i wytycznych można znaleźć tutaj).

W sytuacji , gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie wypadkowi, który uniemożliwia mu poruszanie się bez bólu i tym samym transport do rzeźni, konieczne może być przeprowadzenie uboju z konieczności poza rzeźnią ( więcej informacji można znaleźć tutaj).

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska