Handel materiałem biologicznym

Wymagania handlowe 

Wymagania UE

informacje Komisji Europejskiej dotyczącej wymogów dla materiału biologicznego link

Obowiązujące wymogi krajowe

Dokumentacja

Przesyłce materiału biologicznego  między krajami UE powinno towarzyszyć świadectwo zdrowia (wzór świadectwa dostępny jest w systemie TRACES). Świadectwo zdrowia wystawia urzędowy lekarz weterynarii państwa członkowskiego pochodzenia oraz powiadamia o wysyłce właściwe władze państwa przeznaczenia (poprzez system TRACES).

Wykazy podmiotów zatwierdzonych

Przemieszczanie jest możliwe jedynie z zatwierdzonego centrum pozyskiwania i przechowywania nasienia oraz zespołu pozyskiwania i wytwarzania zarodków.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska