Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego/Wykazy zakładów pozyskiwania, przechowywania i przekształcające materiał biologiczny

Wykazy zakładów pozyskiwania, przechowywania i przekształcające materiał biologiczny

 

Zatwierdzone zakłady zajmujące się materiałem biologicznym w Polsce zgodnie z definicją rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/686 zarejestrowane w systemie TRACES NT link

kategoria: Centra pozyskiwania i przechowywania nasienia (dyrektywa Rady2008/73/WE) / List of semen collection and storage centres (Council Directive 2008/73/EC) [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres
ilość pobrań: 2760
2018-09-14 12:18 51KB Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres 51KB
docx Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres
ilość pobrań: 2326
2023-04-12 15:38 18.3KB Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres 18.3KB
docx Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres
ilość pobrań: 1315
2017-09-21 08:22 14.94KB Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres 14.94KB
pdf Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres
ilość pobrań: 4767
2024-01-29 13:57 328.9KB Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres 328.9KB
docx Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres
ilość pobrań: 3662
2022-11-28 13:18 38.9KB Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres 38.9KB
docx Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres
ilość pobrań: 2289
2023-04-12 15:37 19.48KB Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres 19.48KB
doc Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres
ilość pobrań: 1297
2022-11-28 13:19 42.5KB Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres 42.5KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska