Strona główna/Aktualności/ Nowe akty prawne UE

Nowe akty prawne UE

Aktualności 2017-12-08

W dniu 16 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L300, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2017]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2018]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2019]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2020]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2021]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2022]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2023]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/2024]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/2025]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/2026]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/2027]

W dniu 21 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L304, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2165 z dnia 17 listopada 2017 r. zatwierdzająca plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń na niektórych obszarach Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7536) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2166 z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7540) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 22 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L306, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2173 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla regionu Lombardia we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7587) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2174 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do świadectwa zdrowia stosowanego w handlu pszczołami i trzmielami (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7588) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2175 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7835) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2176 z dnia 21 listopada 2017 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7874) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 23 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L307, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2181 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1918 dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7661) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 23 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L308, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2122]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2123]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2124]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/2125]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/2126]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/2127]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/2128]

W dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L312, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2198 z dnia 27 listopada 2017 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8039) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L319, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2229 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości ołowiu, rtęci, melaminy i dekokwinatu (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2231 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/329 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie 6-fitazy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2233 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2009 w odniesieniu do charakterystyki selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska