Strona główna/Aktualności/Polska zatwierdzona do eksportu mrożonego mięsa drobiowego na rynek Singapuru

Polska zatwierdzona do eksportu mrożonego mięsa drobiowego na rynek Singapuru

Aktualności 2017-12-08

Ocena polskiego wniosku aplikacyjnego została przeprowadzona na podstawie obszernej dokumentacji opracowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii oraz w oparciu o inspekcję polskich zakładów sektora mięsa drobiowego, zorganizowaną w maju 2017 r. Władze singapurskie pozytywnie oceniły polski system nadzoru nad chorobami drobiu oraz bezpieczeństwem produkcji mięsa drobiowego. Konsekwencją podjętych działań jest uznanie przez Singapur Polski za kraj, z którego eksport mrożonego mięsa drobiowego jest bezpieczny.

W celu faktycznego rozpoczęcia eksportu konieczne jest nadanie przez służby singapurskie uprawnień eksportowych polskim podmiotom oraz uzgodnienie bilateralnego świadectwa zdrowia dla mrożonego mięsa drobiowego eksportowanego do Singapuru. W pierwszej kolejności na zatwierdzenie do eksportu mogą liczyć podmioty kontrolowane przez singapurskich inspektorów w trakcie tegorocznej majowej inspekcji. W tym celu niezbędne jest przeprowadzanie działań naprawczych w polskich podmiotach zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Singapur, zaś dokumentacja dot. tego procesu powinna być przedłożona pod rozwagę władz singapurskich.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska