Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w woj. łódzkim

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w woj. łódzkim

Komunikaty 2023-10-11

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 8 października 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 61 w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI zostało stwierdzone w miejscowości Komorniki w gminie Wolbórz, powiat piotrkowski, woj. łódzkie, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym kury ogólnoużytkowe. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 6 października 2023 r.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do 10 października 2023 stwierdzono 61 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu, 138 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich oraz 1 ognisko u ptaków utrzymywanych w niewoli. Poprzednie, tj. 60 w 2023 r. ognisko HPAI u drobiu zostało stwierdzone 1 lipca 2023 r. w woj. małopolskim.

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w 2023 r. w Polsce i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska