do góry
Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący udziału przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii w posiedzeniu Grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący udziału przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii w posiedzeniu Grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików

Komunikaty 2019-06-10

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że przedstawiciele GIW uczestniczyli w XVII posiedzeniu Grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania ASF u dzików, które odbyło się 5 czerwca 2019 r. pod przewodnictwem Małgorzaty Golińskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  1. Przedstawienie aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej dzików.
  2. Omówienie realizacji zalecenia Rządowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w zakresie redukcji populacji dzików do poziomu 0,1 dz./km2.
  3. Przedstawienie wstępnych wynikiów misji przedstawicieli KE w maju br. w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bioasekuracji przy prowadzeniu polowań w strefach objętych restrykcjami.
  4. Ostateczne uzgodnienie jednolitego protokołu kontroli punktów przetrzymywania tusz dzików w strefach oraz ustalenie wspólnych kontroli (IW oraz PZŁ) tych miejsc minimum raz w roku.
  5. Przedstawienie Grupie roboczej projektu „Strategii zwalczania ASF w populacji dzików” przygotowanej przez pracownika naukowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.