do góry
Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

Komunikaty 2019-10-30

W dniu 29 października 2019 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1805 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Ww. decyzja zmienia zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia.

Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UE:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1805&qid=1572348861999&from=PL