do góry
Strona główna/Komunikaty/Komunikat prasowy dotyczący wykrytych nieprawidłowości w zakresie dobrostanu bydła i koni

Komunikat prasowy dotyczący wykrytych nieprawidłowości w zakresie dobrostanu bydła i koni

Aktualności 2019-03-29

W związku z wykryciem, przez instytucje zajmujące się ochroną zwierząt, nieprawidłowości w zakresie dobrostanu bydła i koni znajdujących się w gospodarstwie zlokalizowanym w Wodzisławiu Śląskim, w dniu 7 marca br. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim wraz z Policją przeprowadził w przedmiotowym gospodarstwie kontrolę interwencyjną. W trakcie kontroli stwierdzono liczne uchybienia w zakresie dobrostanu oraz identyfikacji przebywających tam zwierząt. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie wszystkich nieprawidłowości oraz nałożył na właściciela zwierząt mandat karny. Ponadto, przedstawiciele instytucji zajmującej się ochroną zwierząt odebrali z gospodarstwa 5 sztuk koni oraz dwie sztuki bydła. W dniu kolejnym, czyli 8 marca br., nakazem prokuratorskim, zostało odebranych właścicielowi 6 koni. W dniu 15 marca br. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim przeprowadził kontrolę sprawdzającą, w zakresie realizacji nakazów zawartych w decyzji administracyjnej wydanej w dniu 7 marca br. W wyniku tej kontroli Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim nie stwierdził nieprawidłowości w gospodarstwie, uznając tym samym, iż zrealizowano wydane nakazy.

Mając na względzie, iż instytucja zajmująca się ochroną zwierząt zakwestionowała również działanie przylegającej do ww. gospodarstwa rzeźni bydła i koni, w dniu 27 marca br. przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej wraz z policją przeprowadzili w zakładzie ubojowym kontrolę interwencyjną. W trakcie kontroli stwierdzono 3 sztuki bydła przebywające w zakładzie od 25 marca br. W dniu kontroli rzeźnia nie realizowała ubojów z uwagi na zawieszenie działalności zakładu. W związku z zaistniałą sytuacją, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim wydał decyzję o przetransportowaniu ww. 3 sztuk bydła do innego zakładu ubojowego.