Identyfikacja i rejestracja koniowatych

Posiadacze zwierząt koniowatych dotychczas nieewidencjonowanych przez Agencję będą zobowiązani, oprócz wystąpienia o nadanie statusu producenta, do zarejestrowania siedziby stada koniowatych oraz zgłoszenia zwierząt w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2022 poz. 2727).

 Właściciel koniowatego - oznacza osobę fizyczną lub prawną /lub osoby fizyczne lub prawne posiadające/ posiadającą prawo własności do zwierzęcia koniowatego. Zalecane jest, aby właściciel (jeżeli nie jest jednocześnie posiadaczem siedziby stada) uzyskał w ARiMR numer identyfikacyjny producenta. Dzięki temu otrzyma dostęp do Komputerowej Bazy Danych ARiMR i wgląd do danych swoich koniowatych.

 Posiadacz koniowatego - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii). Jego obowiązkiem jest uzyskanie w ARiMR numeru identyfikacyjnego/ numeru producenta EP i zgłoszenie siedziby stada, czyli miejsca (adres), w którym przebywają koniowate. Posiadacz jest to np. właściciel stajni, ośrodka jeździeckiego, stadniny. Nie musi być właścicielem koniowatych.

 Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt urodzenie koniowatego (koń, zebra, osioł, osłomuł) należy zgłosić w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia (90 dni), a wydanie dokumentu identyfikacyjnego nastąpi wtedy do 12 miesiąca życia.

 Zgłoszenie przemieszczenia koniowatego należy zgłosić, jeśli koniowaty zmienia miejsca stacjonowania koniowatego, na okres więcej niż 30 dni. Zgodnie z art. 64 lit. c rozporządzenia 2019/2035 w przypadku każdego zwierzęcia koniowatego utrzymywanego w zakładzie przez okres przekraczający 30 dni rejestruje się niepowtarzalny kod; jednak z wyłączeniem poniższych przypadków:

(i) w przypadku koniowatych uczestniczących w konkursach, wyścigach, pokazach, treningach i zrywce przez okres nieprzekraczający 90 dni;

(ii) w przypadku samców koniowatych do celów hodowli utrzymywanych w sezonie rozpłodowym;

(iii) w przypadku samic koniowatych do celów hodowli utrzymywanych przez okres nieprzekraczający 90 dni.

 Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków posiadacza koniowatego znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/obowiazki-posiadacza-zwierzat-w-ramach-systemu-irz.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska