Prewencja oraz postępowanie w przypadku potwierdzenia choroby

Od 2010 r. organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą badania w celu kontroli występowania gorączki Q (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt).

Zasady ochrony zwierząt przed chorobą

Działania profilaktyczne, mające na celu zapobieżenie wprowadzeniu choroby do stada, powinny obejmować:

  • okresowe badania serologiczne zwierząt na obecność przeciwciał anty-Coxiella burnetii lub badania mleka i/lub materiału biologicznego np. wymazów z dróg rodnych, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt roniących lub rodzących przedwcześnie;
  • kwarantannę dla zwierząt wprowadzanych do stada;
  • niewprowadzanie do stada zwierząt pochodzących ze stad, gdzie odnotowane jest aktywne ognisko gorączki Q (do momentu, gdy w badaniach mleka i/lub wymazów z dróg rodnych metodą qPCR uzyskuje się wyniki dodatnie);
  • poddanie badaniom serologicznym i/lub molekularnym (PCR) zwierząt będących przedmiotem przesyłek, przed wprowadzeniem ich do stada;
  • informacja o szczepieniach w stadzie, z którego pochodzą wprowadzone zwierzęta;
  • zwalczanie kleszczy i gryzoni;
  • utrzymywanie właściwych warunków zoohigienicznych, w tym bieżącą dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu. 
Wskazówki dla hodowców i lekarzy weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii, we współpracy z ekspertami z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, opracował wytyczne „Gorączka Q - epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców”. Wytyczne te m.in. wskazują postępowanie w przypadku podejrzenia choroby, określają jakie badania należy wykonać w celu jej potwierdzenia lub wykluczenia oraz jakie postępowanie powinno zostać wdrożone w gospodarstwie w przypadku jej potwierdzenia.

kategoria: Gorączka Q [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Gorączka Q - Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców
ilość pobrań: 8801
2018-03-01 11:24 503.3KB Gorączka Q - Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców 503.3KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska