Zasady ochrony przeżuwaczy przed chorobą

W celu ochrony zwierząt przed chorobą należy:

  • wystrzegać się zakupu zwierząt pochodzących z niewiadomego źródła, bez świadectwa zdrowia,
  • zapewnić okresowe wizyty lekarza weterynarii w gospodarstwie,
  • zwalczać owady w pomieszczeniach inwentarskich, w których przebywają zwierzęta,
  • w przypadku zauważenia objawów nasuwających podejrzenie choroby zakaźnej niezwłocznie zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby niebieskiego języka, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

Więcej o obowiązkach posiadacza zwierzęcia, postępowaniu powiatowego lekarza weterynarii oraz o środkach z budżetu państwa przeczytasz tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska